Zaczynam podstawy C++,  i obiecałem pisać coś o programowaniu.

Napisze coś o instrukcjach warunkowych. Czyli:

Jeśli warunek zostanie spełniony, zostanie wykonany blok1, jeśli warunek nie zostanie spełniony zostanie wykonany blok2. Całkiem fajna sprawa 🙂

if( <warunek> )
{//blok1}
else
{//blok2}

A teraz taki kod:

#include<iostream>
 
using namespace std;
 
int main ()
 
{
 
int x;
 
cout <<”Podaj liczbę całkowitą:<> x;
 
if ( x & 1 ) cout << “Liczba nieparzysta.\t”;
 
else cout << “Liczba parzysta.\t”;
return 0;
}

Kod sprawdza czy liczba jest parzysta/nieparzysta.  Wpisujemy interesującą nas liczbe, a skrypt sprawdza czy jest to liczba parzysta, nieparzysta poprzez sprawdzenie warunku.

Operator Warunkowy

Bardzo podobny do instrukcji if-else, jednak wygląda to tak:

( <warunek> ) ? <wyrażenie1> : <wyrażenie2>;

Jeżeli spełniony jest <warunek> to operator zwróci wartość <wyrażenia1>, w przeciwnym wypadku wartość <wyrażenia2>.

Sam Operator Warunkowy, pozwala nam uprościć kod, przez zredukowanie if-else 🙂

A teraz kod:

#include <iostream>
 
using namespace std;
 
int main()
 
{
 
int x;
 
cout << “Podaj liczbę całkowitą:<< endl;
 
cin >> x;
 
cout << ( (x & 1) ? “Liczba nieparzysta.” : “Liczba parzysta.”) << endl;
 
return 0;
 
}

Jeżeli warunek jest spełniony, to dostaniemy info o liczbie nieparzystej,  w przyciwnym wypadku o liczbie parzystej.

A wygląda to tak:

C++_Projekt1

Ciekawa zabawka 😛 To na tyle z instrukcji warunkowej if – else, i Operatora Warunkowego.

Wiele rzeczy dla chętnych, jest napisane w poradnikach. Do których polecam zajrzeć, w przypadku innych pytań 🙂