Ambitny dość plan, w chwile chciałbym się zaznajomić z całą bibloteką String. No przynajmniej jej ważniejszymi funkcjami, podczas gdy ja będę poznawał i starał się coś nauczyć, wy drodzy czytelnicy również poznacie biblotekę string,
ponieważ będę niżej co nieco pisał, i starał się tłumaczyć na laikowski język.

Post bardziej mając w celu utrwalić moją wiedzę, a Tym samym chciałbym przekazać coś innym.

Początek:

Konstruktory STRING.

/*Konstruktor string,|| Jego szczególnym przypadkiem jest konstruktor,
którego dwoma argumentami są dwa wskaźniki do znaków w zwykłym C-napisie: 
nowo utworzony napis C++ zainicjowany zostanie ciągiem znaków od 
tego wskazywanego przez pierwszy argument (włącznie) do znaku wskazywanego
przez drugi argument, ale bez niego (czyli wyłącznie).*/
 
#include<iostream>
#include<string>
using namespace std;
int main(){
  const char* napis = "0123456789";
  string s(napis+1,napis+7);
  cout<<s<<endl; // wyswietli 123456
 
system("PAUSE");
return 0;
}

Iterator ( Wybieramy co z podanego wyrazu ma zostać wyświetlone, a konkretniej mówiąc proszę spojżeć na kod )

// Iterator
#include<iostream>
#include<string>
 
using namespace std;
int main(){
  string s("Czestochowa");
  string s1(s.begin()+5, s.end()-2);
  cout<<s1<<endl; //wyswietl ocho
system("PAUSE");
return 0;
 
}

Klasa przypisania String ( W skrócie na wejściu podajemy co ma być posklejane, i zostaje to właśnie zrobione, zostaje wykorzystany tu wskaźnik. )

// Cwiczenie Klasa String klasa przypisania
 
#include<iostream>
#include<string>
using namespace std;
int main(){
 
  const char* cstr = "strin";
  string s1, s2, s3, s(" C++");
  s1 = cstr;
  s2 = 'g';
  s3 = s;
  cout<<s1<<s2<<s3<<endl; //wyswietli String C++
system("PAUSE");
return 0; }

Dodanie do napisu String wyrazu( w tym wypadku znaku ‚-‚).

// Dodanie do napisu string wyrazu -
#include<iostream>
#include<string>
using namespace std;
int main(){
  string s1 = "C";
  const char* ca = "string";
 
  string s = s1 + '-' + ca; // Wystwiel C-String
  cout<<s<<endl;
system("PAUSE");
return 0;
}

W dalszych postach, dalej będę opisywał co możemy zrobić z tą blibloteką.