W wolnej chwili, chciałem napisać coś wartościowego dla osób które się uczą dopiero programować, a jak wiadomo bądź nie, sam niedawno to usłyszałem od znajomego Ucząc innych, sami się uczymy.Fakt, faktem zawsze utrwalamy tą swoją i tak małą wiedzę.

Tak więc na początek instrukcja if wygląda następująco:

1.)

if ( warunek)
{ instrukcja1
}

W ogólnym skrócie if ( jeśli ), warunek zostanie spełniony, zostanie wykonana instrukcja1( Czyli nasz kod, który tam wpiszemy.. )

bądź..

2.)
if (warunek)
{ instrukcja1 }
else
{instrukcja2}

Tak samo jak wyżej, jednak z małą zmianą dodałem „else” ( co ma oznaczać w przeciwnym wypadku ), jeśli nasz warunek nie jest spełniony zostaje uruchomiona instrukcja2.

Proste ? – Jasne że tak! Podstawy, podstaw można by rzec.

A teraz coś co chciałem wam pokazać.  Funkcja liniowa ax+b = 0
Jak zapisać to w c++ , używając do tego instrukcji if ? A proszę bardzo.

#include<iostream>
#include<conio.h> // Bibloteka potrzebna do system("PAUSE")
 
using namespace std;
 
int main()
{
  float a; 
  float b;
 
  cout<<"Podaj wspolczynnik a"<<endl;
  cin>>a;
 
  cout<<"Podaj wspolczynnik b"<<endl;
  cin>>b;
 
  if ( a == 0.0 )
  {
     if ( b == 0.0 )
      cout<<"Rozwiazaniem sa wszystkie liczby rzeczywiste"<<endl;
     else
       cout<<"Rownanie nie posiada rozwiazan!!"<<endl;
       }
  else
    cout<<"x = "<<-b/a <<endl;
 
system("PAUSE");
}