Znów zaczynam od początku, i pisze sporo programów które postaram się publikować.
Jednym z nich jest oto zadanie:
Aplikacja wyświetlającą listę liczb od 1 do 100 z podanymi obok
wartościami ich drugich potęg (kwadratów). Pomysł ? – Zastosowanie pętli for.

#include<iostream>
#include<math.h>
using namespace std;
 
int main(){
int b=2;
for ( int a=1; a<=100; a++ ){
    cout<<a<<"Kwadrat:  "<<pow(a,b)<<endl; }  
system("PAUSE");
return 0;
}