Jest takie zadanie ze strony spoj.pl , które wymaga od nas zakodzenia programu który będzie szyfrował tekst konkretnym szyfrem – Szyfr cezara.

Polega on na zamianie liter o 3, czyli a=c  itd.
Program poniżej , jest bardziej uniwersalny nie tylko szyfruje – szyfrem cezara ale także innymi szyframi które mu zadamy. Możemy sami ustawić przesunięcie , w szyfrze cezara = 3, w naszym szyfrze może być to 4 ..

Jest zrobiony na tablicy liter ASCII, ponieważ każda litera jest zaprezentowana w ów kodzie zadanie można dość prosto rozwiązać.

#include<iostream>
using namespace std;
 
void szyfruj(char tekst[], int klucz)
{
   int i = 0;
   klucz = klucz%26; // reszta z dzielenia wartosci wpisanego klucza(przesuniecie znaku o całkowitą wielokrotność liczby 26)..
   while(tekst[i]!='\0')
   {
          if((int)tekst[i]>122-klucz) // ograniczenie aby nie wyjść poza zakres alfabetu
          tekst[i]=(char)((int)tekst[i]+klucz-26);
          else
          tekst[i] =(char)((int)tekst[i]+klucz);
          i++;
          }
          }
void deszyfruj(char tekst[], int klucz)
{
   int i = 0;
   klucz = klucz%26;
   while (tekst[i]!='\0')
   {
      if((int)tekst[i]-klucz<97)
      tekst[i] = (char)((int)tekst[i]-klucz);
      else
      tekst[i]=(char)((int)tekst[i]-klucz);
      i++;
      }
      }
int main() {
  char a[50];
  int klucz;
  cout<<"Podaj klucz(dla szyfru CEZARA WPISZ 3 )";
  cin>>klucz;
  cout<<"Tekst do zaszyfrowania:";
  cin>>a;
  cout<<"Tekst zaszyfrowany";
  szyfruj(a,klucz);
  cout<<a<<endl;
  cout<<"Tekst odszyfrowany: ";
  deszyfruj(a,klucz);
  cout<<a<<endl;
  system("PAUSE");
 
  return 0; }

* Wszystko działa poprawnie, jednak polecam przetestować.
Nie jest to mój kod, lecz kod z książki – jednak bardzo się przydał do zrozumienia tematu.