Dzisiaj testowałem funkcję inline, która pozwala na wypisanie wnętrza funkcji np. takiej jak poniżej,

int zor(int ases) {
return ( ases + 0.5)
}

Jak ją stosować? Wystarczy dodanie do funkcji wyżej przedrostka inline :

inline int zor(int ases) {
return ( ases + 0.5)
}

Od tej pory wszystko co jest w środku zostanie wyświetlone tak jakby był to sam zapis w int main() ,
„return ( ases + 0.5)”..

Po co stosować ? By skrócić czas działania, i przedewsystkim po to by byłoby to łatwiejsze.
( Szybsze wywoływanie funkcji .. )

Dobra koniec gadania, teraz przykładowy program.

#
#include<iostream>
using std::cin;
using std::cout;
using std::endl;
 
double
	poczatek_x, poczatek_y, skala_x = 1, skala_y = 1;
 
inline double wspx(double wspolrzedna) {
	return( (wspolrzedna-poczatek_x) * skala_x );
}
 
inline double wspy(double wspolrzedna) {
	return ( ( wspolrzedna - poczatek_y ) * skala_y );
}
 
int main() {
	double x1=100,
			y1=100;
	cout<<"Mamy punkt o wspolrzednych\n";
	cout<<"x="<<wspx(x1)
		<<"y="<<wspy(y1)<<endl;
	//zamieniamy początek układu współrzędnych
 
	poczatek_x=20;
	poczatek_y=-500;
 
cout<<"Gdy przesuniemy uklad wspolrzednych tak,\n"
	<<"ze poczatek znajdzie sie w punkcie \n"
	<<poczatek_x<<","<<poczatek_y
	<<"\nto nowe wspolrzedne punktu \n"
	<<"w takim ukladzie sa:"<<"x="<<wspx(x1)<<"y="<<wspy(y1)<<endl;
skala_x=0.5;
cout<<"Gdy dodatkowo zmienimy skale pozioma tak, ze skala_x="<<skala_x<<"y= "<<wspy(y1)<<" x= "<<wspx(x1)<<endl;
system("PAUSE");
}