Dokładnie tak jak w temacie, zadanie polega na dodaniu tablicyA+tablicaB = tablicaC.

Dodawanie dwóch tablic do siebie.

Niby proste, ale jednak trochę kodzenia jest. Szczególnie dla początkujących.
Poniżej przedstawiam rozwiązanie problemu:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
#include<iostream>
#include<iomanip>
 
using std::cout;
using std::setw;
 
void wypisz(int tab[], int n)
{
   for (int i=0; i<n; ++i)
   cout<<setw(3)<<tab[i];
}
 
 
int main()
{
  int tablica[20], tablica2[20], tablica3[20];
  srand (time(NULL));
 
  for( int i=0; i<10; ++i) tablica[i] = rand()%10;
  for( int i=0; i<10; ++i) tablica2[i] = rand()%10;
 
  cout << "Tablica wypelniona losowo liczbami z przedzialu <0,10>:\n";
 
  wypisz(tablica,10); 
  cout<<"\n\n";
 
	cout << "Tablica2 wypelniona losowo liczbami z przedzialu <0,10>:\n";
	wypisz(tablica2,10);
	cout<<"\n\n";
 
	cout<<"Dodawanie dwoch tablic\n";	
for ( int i = 0; i<10; ++i ) {
 
tablica3[i] = tablica[i] + tablica2[i];
cout<<setw(3)<<tablica3[i];
}
cout<<"\n";
 
	system( "PAUSE" );
  return 0;
}

* Dzięki Mateusz.