Ściąga na przyszłość dla mnie i dla innych – podstawowe komendy do postrix , czyszczenie kolejki w postfix,