Kolejny dzień nauki, a właściwie ciekawej zabawy na Politechnice Częstochowskiej. Przybyłem standardowo w godzinach 11-12.  Przygotowałem miejsce pracy, dodatkowo dostałem pod dowództwo jeden komputer ( ze względu na to że mój laptop nie ma potrzebnych do dalszych działań wejść ). Poćwiczyłem dzisiaj obsługę multimetrem, mierzenie rezystancji rezystorów, pojemności kondensatorów.. , wcale nie jest to takie […]